GDPR și COOKIE-URI

Politica de Confidențialitate

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE BANSSTORE.RO
1.    DEFINIȚIE
1.1.    Administrator sau Ban Dual Retail SRL cu sediul in Localitatea Leordina Nr.386, Județul Maramureș, înregistrată la Registrul Comerțului în data de 12.11.2021, sub numărul de înregistrare 67232, Cod Unic de Inregistrare 45223789, Număr de Ordine in R.C. J24/1954/2021.
1.2.    Date cu caracter personal - informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă prin unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale, inclusiv IP-ul dispozitivului, datele de localizare, identificatorul de internet și informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor și al altor tehnologii similare.
1.3.    Politică – această Politică de confidențialitate, care conține informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal și utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor de urmărire similare pe site-ul web. 
1.4.    GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
1.5.    Serviciu - website operat de către Administrator pe domeniul http://bansstore.ro/, disponibil prin intermediul browserelor web. 
1.6.    Magazin - magazinul online Ban’s Store disponibil prin intermediul Serviciului, prin care Ban’s Store vinde bunuri la distanță.
1.7.    Utilizator - orice persoană fizică care vizitează site-ul web sau utilizează unul sau mai multe servicii sau funcționalități descrise în Politica.
1.8.    Dispozitiv – înseamnă un dispozitiv electronic prin intermediul căruia Utilizatorul obține acces la Site.
2.    INFORMAȚII GENERALE
2.1.    În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, colectăm datele necesare pentru furnizarea serviciilor oferite, precum și informații despre activitatea dumneavoastră pe site. În acest sens, suntem controlorii datelor dumneavoastră cu caracter personal și acordăm o mare importanță protecției adecvate a acestora. Ne asigurăm că procesele de prelucrare a datelor pe care le desfășurăm respectă legislația relevantă, în special GDPR. Scopul nostru este de a vă permite să fiți pe deplin informat cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și de a vă oferi instrumente pentru a vă exercita drepturile. Vă rugăm să consultați mai jos pentru informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale. 
2.2.    Prelucrăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu legea, asigurându-ne că acestea rămân actualizate și corecte. Prin urmare, din când în când, vă putem reaminti să le actualizați prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o sau prin afișarea unui mesaj corespunzător pe site-ul web atunci când vă conectați la contul dumneavoastră. 
3.    CUM POT CONTACTA ADMINISTRATORUL?
3.1.    Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: contact@bansstore.ro.
4.    CUM OBȚINEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?
4.1.    Obținem datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră pentru a vă furniza în mod corespunzător serviciile noastre și pentru buna funcționare a Serviciului nostru. Ne furnizați datele dumneavoastră în principal prin intermediul formularelor dedicate, atunci când efectuați cumpărături în magazinul nostru, efectuate în baza Regulamentului magazinului, când vă abonați la buletinul nostru informativ sau când ne contactați, de exemplu, utilizând un formular de contact. De asemenea, primim datele dumneavoastră atunci când utilizați alte servicii disponibile pe site-ul web, de exemplu, atunci când navigați prin produsele oferite în magazin. 
5.    ESTE OBLIGATORIE FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL?
5.1.    Este la latitudinea dumneavoastră să decideți dacă și ce date cu caracter personal ne furnizați - acest lucru nu este obligatoriu. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în unele cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este necesară pentru buna desfășurare a serviciilor oferite de noi sau este o condiție pentru încheierea și executarea unui contract, după cum este detaliat mai jos.
6.    CUM PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?
UTILIZAREA SERVICIULUI
6.1.    Atunci când utilizați Serviciul și nu sunteți un Utilizator înregistrat (adică nu aveți un cont în cadrul Serviciului), informațiile dumneavoastră personale (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informații colectate prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare) sunt prelucrate de noi: 
6.1.1.    în scopul furnizării de servicii electronice în ceea ce privește punerea la dispoziția dumneavoastră a conținutului colectat pe site-ul web - atunci temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR]; 
6.1.2.    în scopuri analitice și statistice - atunci temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în efectuarea de analize ale activităților Utilizatorilor, precum și ale preferințelor acestora în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate și a serviciilor furnizate; 
6.1.3.    în scopul unei eventuale constatări și investigări a creanțelor sau al apărării împotriva creanțelor - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale; 
6.1.4.    în scopuri de marketing ale administratorului și ale altor entități, în special în legătură cu prezentarea de publicitate comportamentală - principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea MARKETING.
6.2.    Activitatea dumneavoastră pe site-ul web, inclusiv datele dumneavoastră personale, este înregistrată în jurnalele de sistem (un program special de calculator utilizat pentru a stoca o înregistrare cronologică care conține informații despre evenimente și activități care se referă la sistemul informatic utilizat pentru a furniza serviciile noastre). Informațiile colectate în jurnale sunt prelucrate în principal în scopuri legate de furnizarea de servicii. De asemenea, le prelucrăm în scopuri tehnice, administrative, în scopul asigurării securității sistemului informatic și al gestionării acestui sistem, precum și în scopuri analitice și statistice - în acest sens, temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]. 
ÎNREGISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA CONTULUI
6.3.    Persoanele care se înregistrează pe site-ul web sunt rugate să furnizeze datele necesare pentru crearea și operarea unui cont. Puteți furniza date suplimentare pentru o gestionare mai ușoară, dându-vă acordul pentru prelucrarea acestora. Aceste date pot fi șterse în orice moment. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru crearea și operarea unui cont, iar nerespectarea acestei cerințe va duce la imposibilitatea de a crea un cont. Furnizarea altor date este voluntară. 
6.4.    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate: 
6.4.1.    în vederea furnizării de servicii legate de menținerea și deservirea unui cont pe site-ul web - temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea unui acord (articolul 6.1.b GDPR), iar în ceea ce privește datele furnizate opțional - temeiul juridic al prelucrării este consimțământul (articolul 6.1.a GDPR);
6.4.2.    în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în efectuarea de analize ale activității Utilizatorului pe Site-ul web și ale utilizării contului, precum și ale preferințelor Utilizatorului pentru a îmbunătăți funcționalitățile utilizate; 
6.4.3.    în scopul unei eventuale constatări și investigări a creanțelor sau al apărării împotriva creanțelor - în temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale;
6.4.4.    în scopuri de marketing ale administratorului și ale altor entități - principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea MARKETING.
6.5.    În cazul în care utilizatorul încarcă date personale ale altor persoane (inclusiv numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail ale acestora) pe site-ul web, acesta poate face acest lucru numai cu condiția să nu încalce legea sau drepturile personale ale persoanelor respective. 
PLASAREA DE COMENZI
6.6.    Atunci când comandați bunuri sau servicii de la noi, vom prelucra datele dumneavoastră personale. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru acceptarea și procesarea comenzii, iar dacă aceste date nu sunt furnizate, comanda nu va fi procesată. Furnizarea altor date este opțională. 
6.7.    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate:
6.7.1.    în scopul prelucrării unei comenzi transmise - temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR]; în ceea ce privește datele furnizate opțional, temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR];
6.7.2.    pentru a respecta obligațiile legale care îi revin administratorului, care decurg în special din legislația fiscală și contabilă - temeiul juridic pentru prelucrare este o obligație legală [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR];
6.7.3.    în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în efectuarea de analize ale activității Utilizatorului pe Site-ul web, precum și ale preferințelor de cumpărare ale Utilizatorului în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate; 
6.7.4.    în scopul unei eventuale constatări și investigări a creanțelor sau al apărării împotriva creanțelor - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale.
RECLAMAȚII ȘI RETURNĂRI
6.8.    Trimiterea unei reclamații sau returnarea este asociată cu prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Furnizarea datelor din formularul de reclamație nu este obligatorie, dar este necesară pentru tratarea corectă a reclamației. Furnizarea de date în formularul de returnare nu este obligatorie, dar este necesară pentru o retragere efectivă din contract. 
6.9.    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate: 
6.9.1.    pentru a lua în considerare o reclamație depusă - temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligația administratorului în temeiul legii privind garanția pentru defectele bunurilor vândute [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR];
6.9.2.    pentru a procesa o returnare - temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligația administratorului în temeiul legislației privind protecția consumatorilor [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR], dacă returnarea se bazează pe prevederile dreptului de retragere, sau necesitatea prelucrării pentru executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR], dacă returnarea se bazează pe regulile magazinului nostru; 
6.9.3.    pentru a îndeplini alte obligații legale care revin administratorului, care decurg în special din reglementările fiscale și contabile - temeiul juridic pentru prelucrare este o obligație legală [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR];
6.9.4.    în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în efectuarea de analize ale activității Utilizatorului pe Site-ul web, precum și ale preferințelor de cumpărare ale Utilizatorului în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate; 
6.9.5.    în scopul unei eventuale constatări și investigări a creanțelor sau al apărării împotriva creanțelor - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale.
FORMULAR DE CONTACT
6.10.    Oferim posibilitatea de a ne contacta prin intermediul formularului de contact. Utilizarea formularului vă solicită să furnizați datele cu caracter personal necesare pentru a vă contacta și a răspunde solicitării dumneavoastră. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru a primi și a servi cererea, iar nerespectarea acestei cerințe va duce la imposibilitatea de a furniza serviciul. Furnizarea altor date (de exemplu, în conținutul cererii de informații) este voluntară. 
6.11.    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate: 
6.11.1.    pentru a identifica și a trata cererea dumneavoastră trimisă prin intermediul formularului furnizat - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în necesitatea de a rezolva problema semnalată și corespondența care îi este adresată în legătură cu activitățile sale comerciale;
6.11.2.    în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], constând în statistici privind interogările efectuate de utilizatori prin intermediul site-ului web în vederea îmbunătățirii funcționalității acestuia.
GEOLOCAȚIE
6.12.    Datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv informațiile de localizare, sunt prelucrate pentru a vă permite să găsiți cele mai apropiate puncte de livrare staționare. Utilizarea acestei funcționalități este opțională și nu este necesară pentru utilizarea corectă a site-ului web. Baza legală pentru prelucrarea acestor date este consimțământul dumneavoastră [art. 6 (1) (a) GDPR], exprimat prin permiterea aplicației mobile "Answear - magazin de modă" de a utiliza serviciile de localizare ale dispozitivului dumneavoastră mobil. Prelucrăm datele dumneavoastră de localizare numai dacă v-ați dat consimțământul. Consimțământul poate fi retras în orice moment prin revocarea permisiunilor de accesare a informațiilor de localizare de către aplicația mobilă de pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.
7.    MARKETING
7.1.    Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a desfășura activități de marketing, care pot include:
7.1.1.    prezentarea de conținut de marketing relevant pentru interesele dumneavoastră (publicitate comportamentală);
7.1.2.    desfășurarea de activități legate de comercializarea directă a bunurilor și serviciilor (trimiterea de informații comerciale prin mijloace electronice și activități de telemarketing).
7.2.    Pentru a desfășura activități de marketing, utilizăm profilarea în unele cazuri. Acest lucru înseamnă că, prin intermediul prelucrării automate a datelor, evaluăm factorii selectați în ceea ce vă privește pentru a analiza comportamentul dumneavoastră sau pentru a face previziuni pentru viitor. Acest lucru ne permite să adaptăm mai bine conținutul afișat la preferințele și interesele dumneavoastră individuale.
PUBLICITATE COMPORTAMENTALĂ
7.3.    Noi și partenerii noștri de încredere prelucrăm datele dumneavoastră personale, inclusiv datele personale colectate prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii similare, în scopuri de marketing în legătură cu direcționarea către dumneavoastră a publicității comportamentale (adică publicitate adaptată la preferințele dumneavoastră). Prelucrarea datelor cu caracter personal include, de asemenea, crearea de profiluri, în cazul în care consecința este doar afișarea de publicitate personalizată pe baza datelor dumneavoastră personale obținute de noi și de partenerii noștri. 
7.4.    În cazul în care v-ați dat consimțământul, datele dumneavoastră pot fi utilizate de noi pentru a vă direcționa conținut de marketing prin diverse canale, de exemplu prin e-mail (sub forma unui buletin informativ), prin MMS/SMS sau prin telefon. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest caz este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR] în legătură cu consimțământul pe care l-ați acordat, constând în comercializarea bunurilor și serviciilor oferite. Astfel de acțiuni sunt întreprinse de noi numai dacă vă dați consimțământul, pe care îl puteți retrage în orice moment. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment făcând clic pe link-ul pe care îl trimitem în orice e-mail care conține informații comerciale, contactându-ne la următoarea adresă de e-mail: contact@bansstore.ro sau prin intermediul formularului de contact. Retragerea consimțământului nu afectează corectitudinea prelucrării datelor în perioada anterioară retragerii.
7.5.    De asemenea, putem efectua marketing direct prin poștă la adresa poștală pe care ne-ați furnizat-o. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest caz este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR] de a comercializa bunurile și serviciile oferite. Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră în acest scop. Vă puteți exprima obiecția contactându-ne la următoarea adresă de email: contact@bansstore.ro sau prin intermediul formularului de contact. 
NOTIFICĂRI DE TIPUL PUSH
7.6.    Dacă v-ați dat consimțământul separat pentru a primi notificări push, puteți primi notificări sub formă de mesaje afișate pe dispozitivul dumneavoastră mobil și în browserul web utilizat, care conțin conținut de marketing legat de ofertele, serviciile și promoțiile noastre. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în comercializarea bunurilor și serviciilor oferite în legătură cu consimțământul dumneavoastră de a primi comunicări sub formă de notificări push. Vă puteți retrage consimțământul de a primi notificări de tipul push în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. Vă puteți retrage consimțământul prin modificarea setărilor browserului web pe care îl utilizați sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil. 

 1.  PRELUCRAREA DATELOR PRIVIND VIZITATORII PROFILURILOR DE REȚELE SOCIALE ALE ADMINISTRATORULUI 
  8.1.    Administratorul are profiluri publice pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Ca atare, procesează datele pe care vizitatorii acestor profiluri le lasă în urmă (inclusiv comentarii, like-uri, ID-uri web).
  8.2.    Datele cu caracter personal ale acestor persoane sunt prelucrate:
  8.2.1.    pentru a le permite să fie active pe profilurile lor;
  8.2.2.    pentru a gestiona profilurile în mod eficient, furnizând utilizatorilor portalurilor informații despre inițiativele și alte activități ale administratorului, precum și în legătură cu promovarea diferitelor evenimente, servicii și produse;
  8.2.3.    în scopuri statistice și analitice;
  8.2.4.    În mod alternativ, acestea pot fi prelucrate în scopul afirmării și apărării împotriva creanțelor.
  8.3.    Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în:
  8.3.1.    promovarea mărcii sale și îmbunătățirea calității serviciilor sale,
  8.3.2.    efectuarea de analize de activitate și de preferințe, 
  8.3.3.    în cazul în care este necesar, pentru revendicarea și apărarea creanțelor.
  ATENȚIE: Informațiile de mai sus nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către administratorii rețelelor de socializare. 
  9.    INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA COOKIE-URILOR
  CE SUNT COOKIE-URILE?
  9.1.    Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni salvate și stocate pe dispozitivele prin care utilizatorul accesează site-ul web. Cookie-urile colectează informații care facilitează utilizarea site-ului web, de exemplu, prin reținerea vizitelor și activităților utilizatorului. Cookie-urile pe care le folosim sunt sigure pentru dispozitivul dumneavoastră. În special, nu este posibil ca virușii sau alte programe software sau malware nedorite să pătrundă în dispozitivele utilizatorilor pe această cale. Aceste module cookie ne permit să identificăm software-ul utilizat de către utilizator și să adaptăm funcționarea site-ului web la fiecare utilizator în parte.
  TIPURI DE COOKIE-URI UTILIZATE DE ADMINISTRATOR
  9.2.    Utilizăm următoarele tipuri de module cookie:
  9.2.1.    Cookie-urile obligatorii sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web. Datorită acestor fișiere, administratorul poate asigura desfășurarea în siguranță a unor activități cum ar fi, de exemplu, procesarea comenzii unui utilizator, "reamintirea" unui utilizator logat în Serviciu după ce s-a mutat pe un alt site sau completarea automată a datelor de adresă în timpul cumpărăturilor. Blocarea acestor module cookie în browserul utilizatorului poate duce la o funcționare defectuoasă a site-ului web. Aceste module cookie sunt obligatorii și nu este posibilă dezactivarea lor.
  Scopuri specifice pentru utilizarea modulelor cookie tehnice:
  a)    asigurarea securității și fiabilității serviciului;
  b)    executarea proceselor necesare pentru a asigura funcționalitatea deplină a site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la
  -    adaptarea conținutului site-ului web pentru a se asigura că utilizatorul poate utiliza pe deplin funcționalitățile oferite și pentru a optimiza utilizarea site-ului web. În special, aceste fișiere vă permit să recunoașteți parametrii de bază ai dispozitivului utilizatorului și să afișați site-ul web în consecință;
  -    funcționarea corectă a programului "Recomandă un prieten", în special pentru a permite verificarea sursei de redirecționare a utilizatorilor către site-ul web;
  -    permiterea utilizării funcțiilor "Clipboard" și "Coș de cumpărături" de pe site-ul web.
  9.2.2.    Cookie-urile analitice sunt utilizate de către Administrator atât pentru a analiza comportamentul utilizatorilor pe site-ul web în scopuri comerciale, cât și pentru a înțelege modul în care utilizatorii utilizează site-ul web. Acest lucru vă permite să identificați ce funcționalități trebuie îmbunătățite sau actualizate. Informațiile obținute de către Administrator prin intermediul cookie-urilor analitice sunt anonime - pe baza acestora, Administratorul nu poate identifica Utilizatorul de la care au fost obținute informațiile.
  9.2.3.    Modulele cookie de personalizare ne permit să analizăm comportamentul dumneavoastră pe site-ul web și preferințele dumneavoastră de cumpărare, astfel încât să vă putem oferi sugestii de produse personalizate, să modificăm funcționalitatea site-ului web și să includem conținut sponsorizat. Datele obținute prin intermediul acestor module cookie pot fi, de asemenea, utilizate pentru a îmbunătăți sistemele și software-ul existente și pentru a dezvolta noi soluții și funcționalități.
  9.2.4.    Cookie-urile publicitare permit administratorului să adapteze reclamele afișate la preferințele și interesele utilizatorilor, adică să direcționeze utilizatorii către așa-numita publicitate comportamentală. Cu ajutorul acestora, entitățile care cooperează cu administratorul, cum ar fi Facebook sau Instagram, vor putea ajusta în mod corespunzător conținutul publicitar afișat, astfel încât acesta să fie adaptat la preferințele utilizatorului.
  PERIOADA DE STOCARE A COOKIE-URILOR
  9.3.    Cookie-urile descrise mai sus pot fi împărțite în două tipuri, în funcție de perioada de stocare:
  9.3.1.    Cookie-urile de sesiune sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și rămân acolo până când se încheie sesiunea de navigare. Informațiile stocate sunt apoi șterse definitiv din memoria dispozitivului. 
  9.3.2.    Cookie-urile persistente sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți. Încheierea unei sesiuni de navigare sau oprirea dispozitivului nu le șterge. Dacă nu ștergeți modulele cookie persistente de pe dispozitivul dumneavoastră, acestea vor fi stocate timp de până la 60 de zile după ce au fost introduse. 
  GESTIONAREA COOKIE-URILOR PE SITE
  9.4.    Numai cookie-urile necesare sunt necesare pentru funcționarea corectă a site-ului web. În ceea ce privește alte tipuri de module cookie, vă puteți da consimțământul pentru utilizarea acestora, dar acest lucru nu este obligatoriu. Puteți gestiona gradul de utilizare a modulelor cookie pentru analiză, personalizare și publicitate prin acordarea sau retragerea consimțământului dumneavoastră pentru utilizarea acestora. Aveți posibilitatea de a vă gestiona consimțământul pentru fiecare tip de cookie în orice moment, utilizând tabloul de bord pe care vi-l punem la dispoziție.
 2.  CUI VOM TRANSMITE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?
  10.1.    Este posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către entități cu care colaborăm în furnizarea serviciilor noastre. 
  10.2.    În funcție de metoda pe care ați ales-o pentru livrarea bunurilor achiziționate, vom transmite datele dumneavoastră necesare pentru livrare uneia dintre entitățile cu care cooperăm pentru livrare. Dacă utilizați un serviciu de geolocalizare pentru a căuta puncte de livrare staționare, datele dumneavoastră personale vor fi, de asemenea, transferate furnizorilor de servicii de localizare.
  10.3.    În funcție de metoda de plată pe care ați ales-o pentru bunurile achiziționate, vom transmite detaliile dumneavoastră necesare pentru a primi sau efectua plata uneia dintre entitățile cu care lucrăm pentru procesarea plăților. 
  10.4.    În cazul în care sunteți de acord să primiți informații comerciale la adresa de e-mail sau la numărul de telefon pe care l-ați furnizat, vom transmite datele dumneavoastră entităților care furnizează informații comerciale în numele nostru.

10.5.    În plus, datele dumneavoastră vor fi transferate entităților care prelucrează datele dumneavoastră personale în numele nostru, în măsura în care este necesar pentru găzduirea site-urilor web ale magazinului,

10.6.    De asemenea, este posibil să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal altor entități cu care stabilim o relație, inclusiv consilierilor juridici și fiscali, precum și celor care furnizează servicii de contabilitate, IT, logistică și marketing. 
10.7.    De asemenea, avem dreptul de a dezvălui anumite informații referitoare la utilizatorii noștri autorităților competente sau terților care solicită astfel de informații pe un temei juridic adecvat și în conformitate cu legislația aplicabilă.
11.    CÂT TIMP VOM PRELUCRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?
11.1.    Durata prelucrării datelor dumneavoastră depinde de tipul de serviciu furnizat și de scopul prelucrării. De regulă, datele vor fi prelucrate pe durata furnizării serviciului sau a procesării comenzii, până la retragerea consimțământului dat sau până la formularea unei obiecții efective împotriva prelucrării datelor în cazurile în care temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului. 
11.2.    Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a stabili și a da curs eventualelor reclamații sau pentru a se apăra împotriva reclamațiilor, iar după această dată numai dacă și în măsura impusă de lege. După încheierea perioadei de prelucrare, datele sunt șterse în mod ireversibil sau anonimizate.
12.    CUM SECURIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?
12.1.    Utilizăm o serie de măsuri de protecție IT și organizaționale menite să reducă la minimum riscul de scurgere, distrugere și dezintegrare a datelor. Caracteristicile de securitate includ instrumente precum un sistem de firewall, sisteme de securitate antivirus și antispam, acces intern, proceduri de procesare a datelor și de recuperare în caz de dezastru, precum și un sistem de backup pe mai multe niveluri.

12.2.    Nu uitați că utilizarea internetului implică întotdeauna riscul unor incidente de securitate. Cu toate acestea, vă asigurăm că, prin punerea în aplicare a procedurilor de revizuire și actualizare periodică a sistemului IT și prin monitorizarea activă a punctelor critice din sistem, ne propunem să reducem acest risc cât mai mult posibil.
13.    CE DREPTURI AVEȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
13.1.    În ceea ce privește prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
13.1.1.    dreptul la informații cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal – pe această bază, Administratorul vă oferă informații cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv, în special, scopurile și temeiurile legale pentru prelucrare, sfera datelor deținute, entitățile cărora le sunt dezvăluite și data planificată pentru ștergerea datelor;
13.1.2.    dreptul de a obține o copie a datelor – pe această bază, Administratorul vă oferă o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de acesta;
13.1.3.    dreptul la rectificare – Administratorul este obligat să elimine orice neconcordanțe sau erori din Datele cu caracter personal prelucrate și să le completeze dacă acestea sunt incomplete;
13.1.4.    dreptul la ștergere - pe această bază, puteți solicita ștergerea datelor a căror prelucrare nu mai este necesară pentru niciunul dintre scopurile pentru care au fost colectate;
13.1.5.    dreptul de a limita prelucrarea – în cazul unei astfel de solicitări, Administratorul încetează sa mai efectueze operaţiuni asupra Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal – cu excepţia operaţiunilor pentru care ati consimtit, precum si  stocarea datelor, in conformitate cu regulile de retenţie adoptate – sau până la încetarea motivelor de limitare a prelucrarii datelor (ex. se va emite o decizie a autoritații de supraveghere care va autoriza prelucrarea ulterioara a datelor);
13.1.6.    dreptul la portabilitatea datelor - pe această bază - în măsura în care datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate în legătură cu contractul încheiat sau cu consimțământul acordat - administratorul va emite datele furnizate de dumneavoastră într-un format care poate fi citit pe calculator. De asemenea, este posibil să solicitați ca aceste date să fie trimise unei alte părți, cu condiția să existe posibilități tehnice pentru aceasta atât din partea administratorului, cât și din partea dumneavoastră;
13.1.7.    dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scopuri de marketing – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, fără a fi nevoie să justificați o astfel de obiecție;
13.1.8.    dreptul de a vă opune altor scopuri de prelucrare a datelor – vă puteți opune în orice moment – din motive legate de situația dumneavoastră particulară – prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, care are loc pe baza interesului legitim al Administratorului (de exemplu, în scopuri analitice sau statistice sau din motive legate de protecția proprietății); obiecția în acest sens trebuie să conțină o justificare;
13.1.9.    dreptul de retragere a consimțământului – în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să îl retrageți în orice moment, dar acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia; 
13.1.10.    dreptul de a depune o plângere – în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă dispozițiile GDPR sau alte dispoziții referitoare la protecția datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea care supraveghează prelucrarea datelor cu caracter personal, competentă pentru locul de reședință obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări.

DEPUNEREA CERERILOR DE DESPĂGUBIRE LEGATE DE EXERCITAREA DREPTURILOR
13.2.    Vă puteți exercita singur unele dintre aceste drepturi. Dacă aveți un cont în Magazin, aveți întotdeauna acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți corecta și actualiza. De asemenea, îți poți șterge chiar tu contul din Magazin. 
13.3.    Puteți face o cerere privind toate drepturile de mai sus contactând responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail: contact@bansstore.ro precum și prin intermediul formularuluinostru de contact.
13.4.    Ne vom strădui să răspundem cererii dumneavoastră cât mai curând posibil și să vă oferim răspunsuri la întrebările privind prelucrarea datelor dumneavoastră. Veți primi un răspuns în termen de 30 de zile de la primirea cererii dumneavoastră. În cazul în care se dovedește că, din cauza complexității cererii sau a numărului de cereri pe care le-am primit, nu putem să vă informăm cu privire la măsurile luate în această perioadă, vă vom informa cu privire la o prelungire. 
13.5.    În cazul în care avem îndoieli că dumneavoastră sunteți cel care face o anumită cerere, vă putem pune câteva întrebări suplimentare pentru a vă verifica identitatea. Nu este obligatoriu să furnizați astfel de date, dar în caz contrar, cererea va fi refuzată. De asemenea, este posibil să avem nevoie de informații suplimentare pentru a determina conținutul exact al cererii dumneavoastră. 
13.6.    Cererea poate fi făcută personal sau prin intermediul unui reprezentant (de exemplu, un membru al familiei). Din motive de securitate a datelor, vă încurajăm să folosiți o împuternicire în formă certificată de un notar public sau de un consilier juridic autorizat sau de un avocat, ceea ce va accelera verificarea autenticității cererii.
13.7.    În cazul în care o cerere ne-a fost transmisă în format electronic, vom răspunde în aceeași formă, cu excepția cazului în care solicitantul solicită un răspuns într-o altă formă. În alte cazuri, vom răspunde în scris. În cazul în care, din cauza momentului în care o solicitare nu poate fi transmisă în scris, iar volumul de date ale solicitantului prelucrate de noi permite un contact electronic, vom răspunde în format electronic.
13.8.    Stocăm informații despre cererea făcută și despre persoana care a făcut cererea, pentru a ne asigura că se poate demonstra conformitatea și pentru a stabili, apăra sau susține eventualele pretenții ale persoanelor vizate. Registrul cererilor este stocat astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor conținute în acesta. 
14.    MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
14.1.    Politica este revizuită și actualizată în funcție de necesități.